Bilgi Toplumu Hizmetleri

Fergül İnşaat Ltd.Şti.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” in 6.Maddesi uyarınca öngörülen içeriğe bu başlık altında yer verilmektedir 

Ticaret Ünvanı:

Fergül İnşaat Ltd.Şti.

Merkezi:

VAN

Telefon:

(0432) 216 67 84

Mersis No:

 0385054255700015

Vergi Dairesi:

VAN

Vergi No:

 3850542557

Ticaret Sicil No:

 9161 / VAN

Yönetim Kurulu Başkanı:

 Resül GÜL